راه حل پهپادی جدید Delair؛ پرنده UX11، در دسترس عموم قرار گرفته است