گفتگوی رادیو معدن با مهندس محمد میرزاعلی موسس آپسیس رسانه تخصصی نقشه برداری در نمایشگاه ماینکس ۲۰۱۸